Providers zien omzet breedbanddiensten stijgen

Providers zien omzet breedbanddiensten stijgen

In het eerste kwartaal van 2020 is de omzet uit breedbanddiensten voor consumenten uitgekomen op 562 miljoen euro, een toename van ongeveer 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan glasvezel waarvan de omzet met bijna 17 procent is gestegen. Die stijging is vooral het gevolg van het feit dat het aantal glasvezelabonnees met 12 procent toe is genomen.

Van de totale omzet uit breedbanddiensten is nu iets meer dan 23 procent afkomstig uit het glasvezelsegment, zo concludeert Telecompaper uit eigen onderzoek. Een jaar geleden was dat nog ruim 21 procent. Het aantal abonnees dat breedbanddiensten afneemt steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,6 procent.

Omzet- en prijsstijging
Het feit dat de omzetstijging met 8 procent fors hoger ligt, is te danken aan de prijsverhogingen die de meeste providers het afgelopen jaar doorgevoerd hebben. Die prijsverhogingen hebben ook invloed op de omzet uit breedbanddiensten van kabelproviders. Bij kabelinternet werd in het eerste kwartaal van 2020 een jaar-op-jaar stijging van 13 procent behaald.
Ziggo verhoogde haar abonnementsprijzen in de zomer van 2019 met 3 tot 6 procent en de provider heeft voor deze zomer ook weer een prijsverhoging van 3 procent aangekondigd.

Investeringen
De omzetstijging komt voor alle providers als geroepen. Ze zijn immers vrijwel allemaal drukdoende met het uitbreiden en/of upgraden van hun breedbandnetwerken. Dat vergt het nodige investeringskapitaal. Zo heeft Ziggo enkele maanden geleden haar gigabit breedbandnetwerk gelanceerd. Drie andere providers - KPN, T-Mobile en DELTA - investeren intussen in de (versnelde) uitbreiding van het aantal glasvezelaansluitingen.

Voor dit jaar verwacht Telecompaper dat de omzet uit breedbanddiensten voor consumenten uit zal komen op 2,25 miljard euro. Vergeleken met 2019 zou dat een stijging van zo'n 5 procent betekenen. Het onderzoeksbureau waagt zich ook aan een voorspelling voor de gemiddelde jaarlijkse omzetgroei tot 2024; die bedraagt naar verwachting 3,8 procent.