Samenwerking T-Mobile glasvezel en DELTA Fiber

Samenwerking T-Mobile glasvezel en DELTA Fiber

In Nederland zijn drie grote providers aan het werk om uiteindelijk alle steden en dorpen op glasvezel aan te sluiten. Er is nog weinig concurrentie, met name omdat er vrijwel nergens steden of gebieden zijn waar twee of meer providers een glasvezelnetwerk aanleggen. T-Mobile en DELTA Fiber gaan nu diensten over elkaars netwerk leveren.

Om te voorkomen dat over een paar jaar in bepaalde steden twee of meer glasvezelnetwerken liggen en andere steden of dorpen daarvan verstoken blijven, wordt in principe nergens een dubbel glasvezelnetwerk gelegd. Dat betekent dus ook dat je, net als bij de kabel, vaak verplicht bent om een abonnement te nemen bij de provider die in jouw stad of dorp glasvezel heeft aangelegd.

DELTA én T-Mobile diensten op beide glasvezelnetwerken
T-Mobile en DELTA Fiber hebben nu dus besloten om samen te gaan werken en diensten aan te bieden over elkaars netwerken. Dat betekent niet alleen dat de twee providers hun potentiële klantenbase zien groeien, maar ook dat consumenten die op deze glasvezelnetwerken aangesloten zijn, meer keuzevrijheid krijgen. Je kunt straks dus gewoon een T-Mobile glasvezelabonnement nemen als je in een stad of dorp woont waar het glasvezelnetwerk is aangelegd door DELTA Fiber, en andersom.

Daarnaast betekent deze samenwerking volgens beide providers dat het doel om heel Nederland van glasvezel te voorzien, sneller kan worden behaald. “De overeenkomst onderstreept het gezamenlijke streven om heel Nederland van glasvezel te voorzien. DELTA en T-Mobile geloven dat dit het best te behalen is door een open toegangsmodel te hanteren met aantrekkelijke wholesale tarieven dat gecombineerd aanbod van snel vast en mobiel internet mogelijk maakt. Consumenten krijgen hiermee meer keuzevrijheid op het glasvezel- en mobiele netwerk tegen betaalbare prijzen”, aldus de twee providers.

Open glasvezelnetwerken
Om toch te zorgen dat consumenten straks een keuze hebben uit de diensten van meerdere providers, zullen de glasvezelnetwerken straks toegankelijk gemaakt moeten worden voor alle providers. Net zoals dat enkele jaren geleden verplicht werd voor het koper-netwerk van, toen nog, PTT Telecom.

Daardoor konden concurrenten van de telefoonprovider hun diensten ook aanbieden. PTT, later KPN, moest hen toegang verlenen op het netwerk, tegen marktconforme wholesale tarieven. De samenwerking die T-Mobile en DELTA Fiber nu aangekondigd hebben, is een eerste stap in dezelfde richting, maar dan voor de glasvezelnetwerken.