Ruzie tussen KPN en T-Mobile om glasvezel in Den Haag

Ruzie tussen KPN en T-Mobile om glasvezel in Den Haag

KPN en T-Mobile zijn volop bezig met het aanleggen van glasvezelnetwerken, ook in hun thuisbasis Den Haag. T-Mobile sloot vorig jaar, samen met partner Primevest, de wijk Regentessekwartier al aan op glasvezel. Enige tijd later besloot KPN NetwerkNL dat in dezelfde wijk ook te doen. De ruzie die ontstond werd deze week voor de rechter uitgevochten, maar is daarmee zeker nog niet voorbij.

De afgelopen twee jaar is het al vaker voorgekomen dat een provider besluit glasvezel aan te leggen in een dorp, stad of wijk waar al een glasvezelnetwerk aangelegd wordt door een andere provider. De overheid wil echter dat heel Nederland zo snel mogelijk verglaasd wordt en probeert providers ertoe te bewegen geen 'dubbele glasvezelnetwerken' aan te leggen.

Om te voorkomen dat providers een monopoliepositie krijgen dringt de overheid er ook op aan dat providers de glasvezelnetwerken toegankelijk maken voor andere providers. Zij kunnen hun diensten dan, tegen marktconforme wholesale tarieven, ook aanbieden in regio's waar zij zelf geen glasvezelnetwerk exploiteren. In de meeste gevallen blijven de verschillende providers uit elkaars vaarwater, maar soms, zoals nu in Den Haag, gaat het toch mis.

Glasvezelconflict in Den Haag
Het besluit van KPN om het Regentessekwartier in Den Haag te gaan 'verglazen' schoot T-Mobile in het verkeerde keelgat. Toen bekend werd dat KPN-glasvezel wilde gaan aanleggen in een 'wijk van T-Mobile' zijn beide partijen nog wel om de tafel gegaan in een poging de dubbele aanleg te voorkomen. T-Mobile beriep zich daarin op de zogenoemde 'first mover positie' waarbij een provider die als eerste de aanleg start min of meer beschermd wordt tegen concurrentie. KPN beweerde echter dat zij haar plannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de betreffende wijk al maanden voordat T-Mobile dat deed bij de gemeente Den Haag bekend gemaakt had. Ofwel, als er al sprake was van een 'first mover positie', dan zou die voor KPN moeten gelden. Kortom, die onderhandelingen liepen op niets uit.

Het feit dat de gemeente Den Haag KPN de benodigde vergunningen verleende voor de aanleg maakte het er voor T-Mobile niet beter op. Daarom startte de provider een procedure in een poging de dubbele aanleg in het Regentessekwartier te voorkomen. T-Mobile eiste van de rechter dat deze het instemmingsbesluit van de gemeente Den Haag voor de aanleg van het glasvezelnetwerk door KPN zou opschorten.
Ter ondersteuning van hun claim brachten T-Mobile en Primevest diverse argumenten ter tafel. Zo zou de aanleg van het KPN-glasvezelnetwerk de kwaliteit van de dienstverlening van T-Mobile bedreigen omdat haar glasvezelnetwerk letterlijk begraven zou worden onder dat van KPN.

Daarnaast bepleitte T-Mobile dat de glasvezelnetwerken van de provider een zogenoemd 'open access' strategie hebben. Dit betekent dat concurrerende providers toegang kunnen krijgen tot het T-Mobile netwerk om hun eigen diensten aan te bieden. Dit is ook precies wat de overheid bepleit en, zoals reeds aangehaald, een prima oplossing om de aanleg van dubbele glasvezelnetwerken te voorkomen.

T-Mobile en Primevest strijden door
Deze week besloot de voorzieningenrechter in Rotterdam echter dat van een opschorting geen sprake kan zijn. Hoewel de gemeente Den Haag haar huiswerk beter had moeten doen om te voorkomen dat de betreffende wijk een tweede glasvezelnetwerk krijgt, gaat opschorting van het instemmingsbesluit te ver.
De gemeente Den Haag had daags voor het besluit van de rechter T-Mobile en Primevest in een brief ook al laten weten niet in te gaan op het verzoek het instemmingsbesluit in te trekken. In die brief stelde de gemeente wel teleurgesteld te zijn in het feit dat er straks een dubbel glasvezelnetwerk ligt in het Regentessekwartier terwijl andere wijken van de stad nog verstoken blijven van glasvezel.

Met de afwijzing van het verzoek door de gemeente Den Haag en het besluit van de voorzieningenrechter is het conflict echter nog niet ten einde. T-Mobile en Primevest hebben al aangekondigd dat ze de bezwaarprocedure tegen de dubbele aanleg in Den Haag zullen voortzetten. Daarnaast zullen zij bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het ministerie van Economische Zaken blijven aandringen op duidelijkere regelgeving. Volgens T-Mobile en Primevest is dat een noodzakelijke voorwaarde om zo snel mogelijk tot een bredere glasvezeldekking te komen in heel Nederland.

T-Mobile CEO beticht KPN van tegenwerking
Er is natuurlijk niets mis met concurrentie, maar tussen KPN en T-Mobile botert het al langere tijd niet. Een half jaar geleden betichtte Søren Abilgaard, CEO van T-Mobile, KPN er nog van dat die provider haar verplichting om andere providers op wholesale basis toegang te geven tot het glasvezelnetwerk niet nakomt. Dat conflict betrof de afspraak dat T-Mobile via ODF Access haar diensten zou kunnen gaan aanbieden aan 2,7 miljoen huishoudens op het KPN-glasvezelnetwerk. Abilgaard stelde dat KPN die afspraak eenzijdig gewijzigd zou hebben naar maximaal 1,5 miljoen op het moment dat T-Mobile al ruim 1,1 miljoen huishoudens via ODF Access kon bereiken. Volgens KPN had de beperking van de ODF Access limiet te maken met het feit dat T-Mobile tien jaar nadat de afspraak voor 2,7 miljoen huishoudens gemaakt werd, daar nog altijd niet volledig gebruik van gemaakt had.

Dit conflict speelde ongeveer een maand nadat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de ACM-regulering voor verplichte wholesale toegang vernietigd had. Dit betekende feitelijk dat providers vanaf dat moment niet meer verplicht konden worden om concurrenten toe te laten op hun netwerken. KPN besloot echter enkele dagen na dat 'vernietigende besluit' dat ze die toegang wel zouden blijven geven.

door 6.538 keer gelezen