Glasvezel voor Leidse binnenstad

Glasvezel voor Leidse binnenstad

KPN Netwerk is deze week gestart met de aanleg van glasvezel in de historische Leidse binnenstad. Dat wordt een uitdaging op zich. In de binnenstad van Leiden staan namelijk veel gebouwen uit de 17e en 18e eeuw. Het gebruik van een Nano-Drill moet de aanleg vereenvoudigen en de overlast beperken.

Deze week werd de symbolische eerste schop in de grond gezet voor de aanleg van glasvezelinternet in de historische Leidse binnenstad. De werkzaamheden starten in de binnenstad op de Botermarkt. Verwacht wordt dat de eerste adressen in juli al aangesloten worden. KPN Netwerk wil uiterlijk in 2025 heel Leiden aangesloten hebben op haar glasvezelnetwerk.

Glasvezel in historische gebouwen
De komende periode gaat aannemer VolkerWessels Telecom in opdracht van KPN Netwerk de uitdaging aan om ruim 900 kilometer glasvezelkabel aan te leggen in een gebied waar honderden gebouwen staan die uit de 17e en 18e eeuw stammen.

Daarnaast wordt de Leidse binnenstad ook gevormd door een netwerk van grachten. Dat maakt het graven op veel plekken onmogelijk. Om dit probleem te tackelen wordt tijdens de werkzaamheden grotendeels gebruik gemaakt van een zogenoemde Nano-Drill. Dat is sleufloze techniek voor het aanleggen van korte ondergrondse leidingen in een gebied waar weinig ruimte is. Zo kan de overlast tot een minimum beperkt worden.

“Met KPN hebben we goede afspraken gemaakt over toegankelijkheid, werkzaamheden en afstemming. Leiden zet in op inclusiviteit, dat wil zeggen dat iedereen de kans moet krijgen om aan te sluiten op glasvezel”, zegt wethouder Ashley North van de gemeente Leiden.

Aan de aansluiting op het glasvezelnetwerk zijn, net als op alle andere lokaties waar glasvezel aangelegd wordt door KPN Netwerk, voor de bewoners geen kosten verbonden. Of ze nadat ze aangesloten zijn, een glasvezelabonnement afnemen bij één van de providers, mag iedereen voor zich beslissen.