Forse verschillen in inflatiecorrectie providers

Forse verschillen in inflatiecorrectie providers

De start van een nieuw jaar is voor sommige providers het geijkte moment om een inflatiecorrectie toe te passen op de tarieven van hun abonnementen. Een min of meer automatische (jaarlijkse) prijsverhoging die bij vrijwel elke provider in de algemene voorwaarden staat. Op 1 januari zijn de klanten van T-Mobile aan de beurt. KPN en VodafoneZiggo voerden de jaarlijkse inflatiecorrectie al op 1 oktober door.

De inflatie, ofwel de gemiddelde stijging van prijzen, is een percentage dat maandelijks door het CBS vastgesteld wordt. Daarvoor worden de gemiddelde prijzen voor het levensonderhoud in de betreffende maand vergeleken met dezelfde gemiddelde prijzen een jaar eerder. Het percentage schommelt dus. Dit jaar tussen de 0,7% in augustus en 1,8% in januari.

Let wel, dit zijn de inflatiecijfers voor het totale levensonderhoud. Kijken we naar de inflatie op communicatiediensten, dan blijkt dat die dit jaar schommelt tussen -0,1% in september en -3,2% in november. Met andere woorden, deze diensten worden dus goedkoper. Dan lijkt het op z'n minst vreemd dat KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo hun prijzen op basis van de inflatiecorrectie juist verhogen. Maar goed, uiteindelijk wordt alles duurder, dus wat dat betreft lopen de providers met de massa mee.

Verschillende inflatiecorrecties
Bijzonder is wel dat de prijsverhogingen op basis van de inflatiecorrectie per provider verschillen. T-Mobile verhoogt op 1 januari 2021 de prijzen van al haar abonnementen voor bestaande klanten met 1,6%. Volgens T-Mobile is dat het door het CBS vastgestelde inflatiepercentage.

KPN en VodafoneZiggo voerden de inflatiecorrectie zoals gezegd per 1 oktober al door. Voor KPN klanten betekende dat een prijsverhoging van 2,1% voor alle abonnementen die voor 1 juli 2020 ingegaan zijn. Een half procentpunt meer dan de inflatiecorrectie van T-Mobile, drie maanden later. En toch stelt KPN, net als T-Mobile dat ze de cijfers van het CBS gebruiken.

De mobiele klanten van VodafoneZiggo kregen op 1 oktober nog een grotere prijsverhoging te verwerken. Die provider stelde de inflatiecorrectie vast op 2,6%. Volgens VodafoneZiggo was dat namelijk het inflatiepercentage zoals het CBS dat over 2019 berekend had.

Het fenomeen inflatiecorrectie, ondanks dat providers volledig in hun recht staan deze door te voeren, lijkt qua hoogte van de prijsverhoging op een combinatie van de CBS-cijfers en willekeur. Dat is misschien ietwat gechargeerd, maar de cijfers komen slechts deels overeen met de prijsindex zoals het CBS die berekent. En dan laten we het feit dat de telecombranche al jaren te maken heeft met een negatieve inflatie nog buiten beschouwing.

Jaarlijkse prijsverhogingen
Hier bovenop komt natuurlijk dat veel providers de abonnementstarieven sowieso nagenoeg elk jaar naar boven aanpassen. Op 1 juli verhoogde VodafoneZiggo de prijs van haar internet en tv-abonnementen gemiddeld met 3,4%. Daarin was ook de inflatiecorrectie van 2,6% verwerkt. Dezelfde inflatiecorrectie die voor de klanten met een mobiel abonnement van die provider op 1 oktober inging.

KPN verhoogde de tarieven van haar vaste internetabonnementen voor zowel consumenten als klein zakelijke klanten eveneens op 1 juli. De basis voor die prijsverhoging was volgens de provider het inflatiecijfer van het CBS, 2,6%. Een percentage dat enkele maanden later, voor de mobiele klanten van KPN, dus een half procentpunt lager lag.

T-Mobile voerde dit jaar, behalve de inflatiecorrectie op 1 januari 2020, verder geen prijsverhogingen door. Die provider kiest ervoor om de inflatiecorrectie per 1 januari voor alle klanten door te voeren. Medio dit jaar werd T-Mobile nog door KPN voor de rechter gedaagd vanwege een misleidende reclame. T-Mobile stelde daarin dat zij, in tegenstelling tot de concurrentie, geen prijsverhogingen zouden doorvoeren. KPN vond dat een misleidende stelling aangezien T-Mobile wel degelijk ook haar prijzen naar boven aanpast. De rechter stelde KPN uiteindelijk in het gelijk en T-Mobile moest haar reclame-uitingen aanpassen.

door 5.879 keer gelezen