Verdeeldheid onder providers over vrije modemkeuze

Verdeeldheid onder providers over vrije modemkeuze

Begin juli publiceerde de Autoriteit Consument en Markt de Conceptbeleidsregel Netwerkaansluitpunt. Daarin stelt de ACM als doel dat alle consumenten de vrijheid moeten krijgen om zelf te kiezen welk modem zij gebruiken op het aansluitpunt van een internet en tv-verbinding. De zogenoemde 'vrije modemkeuze'.

De ACM wil de beleidsregel begin 2021 in laten gaan. Daarvoor moet eerst de consultatieperiode, die tot 4 september loopt, en de verwerking van de reacties van providers en leveranciers die daaruit volgen, afgerond zijn. Wanneer de Beleidsregel Netwerkaansluitpunt van kracht wordt moeten alle aanbieders van tv- en internetabonnementen zich daaraan houden. Op dit moment staan nog niet alle providers achter het concept van vrije modemkeuze.

VodafoneZiggo is tegen
Enkele dagen na de publicatie van de ACM was VodafoneZiggo de eerste provider die zich openlijk uitsprak tegen de invoering van vrije modemkeuze. De provider is van mening dat het door Ziggo geleverde modem een essentiële functie in het netwerk vervult. Het modem wordt onder andere gebruikt voor informatie die nodig is om de diensten zoals Ziggo die aanbiedt, te kunnen laten functioneren. Daarmee is het modem volgens de provider onderdeel van het actieve deel van het netwerk.

De ACM volgt echter de richtlijn van de Europese toezichthouder Berec waarin bepaald is dat het modem onderdeel is van het passieve deel van het netwerk. Het deel waarbinnen de consument zelf mag bepalen welke apparatuur gebruikt wordt. Ziggo staat klanten die dat willen overigens wel toe om een eigen router aan te sluiten, maar die moet dan wel áchter het modem van Ziggo geplaatst worden.

T-Mobile zal zich aan de regels houden
Klanten van T-Mobile kunnen, wanneer ze van alle functies en diensten van de provider gebruik willen maken, momenteel ook nog niet kiezen om een eigen modem op het aansluitpunt van de provider te gebruiken. Technisch kan het wel, maar dan werken bepaalde diensten en functies niet meer.

T-Mobile laat in een reactie tegenover Breedbandwinkel wel weten dat de provider, mocht de Beleidsregel Netwerkaansluitpunt ingevoerd wordt, zich aan de regels van de ACM zal houden. "Op dit moment biedt T-Mobile geen expliciete vrije modemkeuze aan. Consumenten kunnen ervoor kiezen om hun eigen apparatuur aan te sluiten, maar door netwerkinstellingen zal de functionaliteit beperkt zijn. Wanneer de beleidsregel van ACM in werking treedt, dus na consultatie en verwerking van de reacties, zullen we uitvoering geven aan de vastgestelde regels", aldus Sherida van IJsselmuide van Corporate Communications bij T-Mobile.

KPN en Freedom bieden al vrije modemkeuze
KPN kondigde enkele maanden geleden aan dat klanten niet langer verplicht zijn om het standaard meegeleverde modem, de Experia Box, van de provider te gebruiken. KPN heeft voor klanten die hun eigen modem willen aansluiten zelfs een speciale servicepagina geopend. Wel geeft de provider aan dat in het geval van een storing waarvoor de klant de hulp van de KPN Servicedesk inroept eerst de Experia Box, die wel altijd meegeleverd wordt, aangesloten moet worden.

Een week geleden liet Freedom Internet weten het initiatief van de ACM toe te juichen. De provider die pas enkele maanden actief is in Nederland, biedt haar klanten vanaf het eerste moment al vrije modemkeuze. De provider levert standaard wel een huurmodem, maar hanteert geen technische beperkingen bij klanten die liever geen standaard modem gebruiken. Freedom moedigt die vrije modemkeuze zelfs extra aan door een korting van 2,00 euro per maand op de abonnementskosten te geven voor klanten die ervoor kiezen een eigen modem aan te sluiten.