Vrije modemkeuze voor alle consumenten in 2021

Vrije modemkeuze voor alle consumenten in 2021

Als het aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ligt, dan kunnen alle consumenten begin 2021 zelf kiezen welk modem zij voor het aansluitpunt van hun internet en tv-abonnement gebruiken. Vrije modemkeuze is al geruime tijd een twistpunt tussen telecomaanbieders en beleidsmakers. De ACM wil de knoop nu definitief in het voordeel van de consument doorhakken.

Daarvoor publiceerde de ACM begin juli de Conceptbeleidsregel Netwerkaansluitpunt. De autoriteit strijdt al enkele jaren voor deze keuzevrijheid. De consument zou zelf moeten kunnen bepalen welke apparatuur zij voor internet, televisie en andere diensten in huis willen gebruiken. Een strijd die overigens ook in EU verband gevoerd wordt, door de Europese telecomtoezichthouder Berec. Zij publiceerden in maart de Europese richtlijnen op dit gebied. Richtlijnen die door nationale regelgevers doorgaans zo nauw mogelijk gevolgd worden.

Vrije modemkeuze voordelig voor consument
Volgens de ACM stimuleert de vrije modemkeuze aanbieders van modems, routers en mediaboxen om een goed aanbod te doen op gebied van prijs en/of functionaliteit. En het zorgt er ook voor dat de concurrentie en innovatie op de markt van deze apparaten wordt gestimuleerd.
Daarnaast groeit de behoefte van consumenten om apparaten te gebruiken die via het zogenoemde Internet of Things met elkaar in verbinding staan. Denk aan verlichting, alarminstallaties, smart tv's en huishoudelijke apparatuur zoals koelkasten, ovens en wasmachines. Daarvoor is het van belang dat persoonlijke gegevens door de consument zelf beheerd kunnen worden. Een vrije keuze voor een modem speelt daarbij ook een rol. Minstens zo belangrijk vindt de ACM dat een vrije modemkeuze ook het overstappen naar een andere telecomaanbieder vereenvoudigt.

KPN wel, Ziggo en T-Mobile nog niet
Inmiddels staan een aantal providers vrije modemkeuze al toe. Van de grote drie - KPN, Ziggo en T-Mobile - doet alleen KPN dat. Ziggo blijft vooralsnog vasthouden aan het standpunt dat het aansluitpunt bij de klant thuis geen passief onderdeel van het netwerk is. Daaraan koppelt Ziggo de verplichting voor klanten om gebruik te maken van het modem en router van de provider. Daarachter mag de consument eventueel eigen apparatuur plaatsen. Bij T-Mobile gelden vergelijkbare regels.

KPN maakte in maart bekend dat klanten die een internetabonnement afnemen niet langer verplicht zijn de standaard meegeleverde Experia Box te gebruiken. Daarbij werd wel aangetekend dat de klantenservice van de provider bij problemen alleen ondersteuning kan bieden wanneer de Experia Box aangesloten is. Tenzij de klant bij KPN een extra service-abonnement afsluit voor het zelfgekozen modem.

Actief of passief aansluitpunt
Wanneer het voorgestelde beleid rondom vrije modemkeuze wettelijke regelgeving wordt, dan zullen alle telecomaanbieders zich daaraan moeten conformeren. Het grote twistpunt daarbij is het bepalen tot welk punt het actieve deel van het netwerk van de provider reikt. Zoals gezegd is Ziggo van mening dat modem en router daar ook bij gerekend moeten worden. De ACM heeft, in lijn met de richtlijn van Berec, echter bepaald dat het actieve deel eindigt bij het aansluitpunt in het huis van de consument, vóór de modem/router.

Letterlijk beschrijft de ACM dit als volgt: "De telecomaanbieder is eigenaar van het 'vaste netwerkaansluitpunt' dat (vanuit het netwerk bezien) ligt aan het einde van de kabel die de aanbieder in de woning van de consument binnen heeft gebracht. Consumenten kunnen daarop een eigen modem, router of mediabox aansluiten."

Vrije modemkeuze in 2021 haalbaar
De consultatie van de Conceptbeleidsregel Netwerkaansluitpunt loopt nog tot september. Daarna worden eventuele reacties verwerkt en zal de richtlijn officieel gepubliceerd worden. Vanaf dat moment geldt dan een wettelijke implementatietermijn van drie maanden. Begin 2021 als startpunt voor de vrije modemkeuze lijkt daarmee dus haalbaar.

door Bron: ACM, 8.038 keer gelezen