Klant krijgt vergoeding bij internet- of telefoniestoring

Internet- en telecomproviders moeten klanten gaan compenseren na een storing, mits die storing langer dan twaalf uur duurt. De hoogte van de vergoeding hangt samen met het abonnementsgeld dat de gebruiker betaalt en de duur van de storing. Deze regeling zal binnenkort door het kabinet worden opgenomen in een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet.

Aanvankelijk was het de bedoeling van het kabinet om met de providers tot een vrijwillige vergoedingsregeling te komen, maar die gesprekken zijn op niets uitgelopen.
In de nieuwe wet wordt nu opgenomen dat een storing van 12 uur of langer dermate ingrijpend is voor de consument, dat een compensatie gerechtvaardigd is.

De hoogte van de vergoeding wordt gekoppeld aan de maandelijkse abonnementskosten. Concreet betekent dit dat bij een storing tussen 12 tot 24 uur de klant recht heeft op ten minste 1/30e deel van de maandelijkse abonnementskosten.

De vorm waarin de consument wordt gecompenseerd wordt overgelaten aan de provider. De compensatie kan financieel zijn, bijvoorbeeld een teruggave van een deel van het abonnementsgeld. Ook een compensatie in natura behoort tot de mogelijkheden, indien de economische waarde hiervan voor de consument helder en gelijkwaardig is. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van extra belminuten.

door Bron: Rijksoverheid, 42.911 keer gelezen