Smart-tv bezit en gebruik van smart-tv apps stijgt

Smart-tv bezit en gebruik van smart-tv apps stijgt

Het afgelopen jaar is het aantal huishoudens dat beschikt over een smart-tv verder gestegen. Eind 2020 had bijna de helft van de huishoudens (47%) een slimme televisie. Een jaar eerder was dat nog iets meer dan vier op de tien huishoudens (42%). Daarnaast steeg ook het gebruik van apps op smart-tv’s, met name door de toenemende populariteit van streaming diensten.

Uit het consumentenonderzoek, dat uitgevoerd werd door Telecompaper, blijkt bovendien dat het aandeel van 4K smart tv’s ook gestaag doorgroeit. Een jaar geleden stond zo’n slimme tv nog in 16 procent van alle huishoudens. Inmiddels is dat bijna een op de vijf (19%).

Verschillen tussen mannen en vrouwen
Bij de apps die op een smart-tv gebruikt worden, valt op dat Videoland duidelijk populairder was onder vrouwen (22%) dan bij mannen (13%). Mannen maakten daarentegen meer gebruik van apps als YouTube (60%) en ESPN Watch (11%), voorheen FOX Sports Go.

Gemiddeld gezien werden populaire (streaming) apps, zoals Disney+, Netflix, Videoland, Pathé Thuis en YouTube in 2020 vier tot vijf procent vaker gebruikt dan het jaar daarvoor, zo concludeert de marktonderzoeker.

Minder app-gebruik onder ouderen
Tot slot blijkt ook, niet geheel verrassend, dat apps op smart-tv’s onder jongeren populairder zijn dan bij oudere doelgroepen. Jongeren zijn immers de afgelopen 15 jaar min of meer opgegroeid in een app-cultuur. Kijkend naar de verschillende leeftijdsgroepen, dan concludeert het onderzoek van Telecompaper dat streaming apps zoals Netflix, Videoland, Disney+, YouTube het meest gebruikt worden onder de groep van 16 tot 34-jarigen. De 25 tot 54-jarigen gebruiken die apps dan weer vaker dan de leeftijdsgroep die na hen komt. De enige streaming app die onder alle leeftijdsgroepen ongeveer evenveel gebruikt wordt – tussen de vier en vijf procent – is NLZIET.

Het gebruik van apps op de smart-tv neemt dus af naarmate de leeftijd stijgt. Van de 66 tot 80-jarigen geeft een kwart aan dat hun smart-tv wel aangesloten is op internet, maar dat zij geen apps gebruiken.

door Bron: Telecompaper, 4.776 keer gelezen