Populariteit live tv kijken blijft dalen

Populariteit live tv kijken blijft dalen

Steeds minder consumenten zijn geïnteresseerd in live tv kijken. Het aantal mensen dat van plan is het bestaande tv-abonnement op te zeggen stijgt. Daarnaast daalt ook de populariteit van kleinere tv-abonnementen, met een beperkt zenderaanbod.

Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat bijna een op de vijf (18%) consumenten voornemens is om het live tv-abonnement 'ooit' op te zeggen. De precieze termijn waarbinnen zij dat willen doen is slechts voor een deel van de consumenten bekend. Zo'n 6 procent van alle Nederlanders zegt het live tv-abonnement binnen een jaar op te zullen zeggen. Meer dan het dubbele (15%) zegt dat binnen twee jaar te willen doen. Twee en een half jaar geleden, augustus 2018, was dat nog slechts 9 procent.

Een kwart (25%) van de ondervraagde consumenten geeft aan dat ze nog geen beslissing genomen hebben over het al dan niet opzeggen van het live tv-abonnement. Ruim de helft (57%) is daar wel duidelijk over: zij zijn niet van plan hun abonnement voor live tv op te zeggen.

Live tv kijken steeds minder populair
Vergeleken met het vorige meetmoment, januari 2020, is het aantal Nederlandse consumenten dat nog interesse heeft in live tv kijken verder gedaald; van 46 procent naar 41 procent. Een trend die door andere onderzoeken, zoals de Telecommonitor van de ACM, ook bevestigd wordt.
De reden dat consumenten hun live tv-abonnement nog niet op willen zeggen heeft volgens het onderzoek van Telecompaper in 9 procent van de gevallen te maken met het feit dat andere personen binnen het huishouden het abonnement niet kwijt willen.

Toen de populariteit van live tv kijken begon te dalen enkele jaren geleden, doken goedkopere alternatieven met een beperkter aanbod van tv-zenders op. De populariteit van beperktere tv-abonnementen is inmiddels echter ook tanende. Waar in januari 2020 nog een op de tien (10%) van de consumenten een dergelijk abonnement had, was dat in september van datzelfde jaar al gedaald tot 7 procent.

Switch naar beperkter tv-abonnement
Toch zegt nog altijd ruim een op de zeven (13%) van de consumenten dat zij van plan zijn het huidige live tv-abonnement te willen beperken. Een op de vijfentwintig (4%) geeft aan dat binnen twee jaar te zullen doen. Meer dan de helft (51%) van alle consumenten zegt niet van plan te zijn het live tv-abonnement ooit te zullen vervangen door een beperkter abonnement.

Het feit dat consumenten ook nog willen kunnen afstemmen op andere Nederlandstalige tv-zenders is de meest genoemde reden waarom zij het huidige live tv-abonnement niet willen wijzigen. Denk daarbij aan tv-zenders zoals Eurosport, Discovery, National Geographic, Comedy Central, Canvas, Een en Ziggo Sport.

door 4.614 keer gelezen