Kwart huishoudens neemt triple play diensten af

Het aantal huishoudens in Nederland dat internet, telefonie en televisie bij een aanbieder afneemt, verdrievoudigde tussen 2005 en 2008 naar 24 procent. Het aantal consumenten dat slechts een dienst per aanbieder afneemt, daalde in dezelfde periode van bijna 60 naar 34 procent. Mensen met een drie-in-een pakket zijn het meest tevreden over hun abonnement. Dit blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO namens kabelbedrijf UPC uitvoerde.

In 2005 nam nog maar zeven procent van de huishoudens internet, telefonie en televisie af bij een provider. Anno 2008 is dat percentage gegroeid naar 24%. Ook twee-in-een pakketten mogen zich verheugen in groeiende populariteit: in 2007 nam 42% van de huishoudens twee van bovenstaande diensten af bij een aanbieder. In 2005 was dat nog 35%.

Mensen met een drie-in-een pakket zijn het meest tevreden over hun abonnementen voor internet, telefonie en televisie. Hun keuze om alles af te nemen bij een aanbieder komt vooral voort uit de prijs van het abonnement in relatie tot het aanbod (het soort telefoonabonnement, het aantal kanalen en de internetsnelheid), het aanbod zelf én het gemak met betrekking tot facturatie en probleemoplossing.

De helft van de mensen zonder volledig drie-in-een pakket geeft aan overwogen te hebben om alle diensten bij een provider onder te brengen. De belangrijkste redenen die zij noemen om een dergelijk pakket vooralsnog niet af te nemen, zijn angst voor mindere kwaliteit van geleverde diensten, tevredenheid met de huidige aanbieders en de perceptie dat overstappen veel gedoe met zich meebrengt. En dat terwijl, zoals hierboven aangegeven, mensen met een drie-in-een pakket juist tevreden zijn over hun abonnement voor internet, telefonie en televisie.
Bezitters van een twee-in-een pakket merken vooral op dat de aangeboden drie-in-een pakketten te weinig op maat gesneden zijn en dus onvoldoende bij de eigen wensen aansluiten.

De groep consumenten die aarzelt, geeft aan dat een interessante prijs in relatie tot het aanbod, de mogelijkheid om pakketten op maat te kunnen samenstellen en een aantrekkelijk aanbod van een van hun huidige providers hen wel over de streep kan trekken.

Het afnemen van combinatiepakketten leeft onder de Nederlandse consument. Driekwart van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan in de afgelopen maanden hierover te hebben gesproken. Gemiddeld kwam dit onderwerp vier tot vijf keer ter sprake. Er werd dan vooral gesproken over het uitbreiden van een naar meerdere diensten bij dezelfde aanbieder en over persoonlijke ervaringen met de diensten. De toon van de gesprekken was met name positief.
Onderzoeken als deze gebruikt UPC bij de ontwikkeling van nieuwe producten, zoals het UPC Op Maat Pakket.

door Bron: UPC, 67.319 keer gelezen