KPN kiest voor VDSL en regionale uitrol glasvezel

KPN presenteert vandaag zijn visie voor de verdere ontwikkeling van snel internetten, bellen en TV-kijken op de consumentenmarkt in Nederland. KPN kiest voor een stapsgewijze regionale uitrol van glasvezel op basis van glasvezelproeven.

Tegelijkertijd kiest KPN er ook voor om op korte termijn zijn bestaande kopernetwerk op te waarderen waardoor snellere verbindingen en verbeterde TV-diensten voor de consument mogelijk worden. Deze combinatie biedt KPN een optimale balans tussen investeringen en opbrengsten. Op basis van de proeven en op basis van de huidige marktontwikkeling (meer vraag naar snellere verbindingen en diensten) zet KPN in op deze gecombineerde aanpak.

Internet medio 2010 sneller
KPN gaat de komende maanden zijn bestaande kopernetwerk opwaarderen. Door gebruik te maken van de zogeheten VDSL techniek vanuit de wijkcentrale kan KPN naast sneller internet (voor 50% van de huishoudens in Nederland) ook meer huishoudens bereiken met interactieve televisie diensten (80%), inclusief HD-TV (70%). Naar verwachting is dit al in de zomer van 2010 gereed.

Glasvezelproeven afgerond
Het afgelopen jaar heeft KPN in 10 plaatsen commerciële pilots gehouden met diensten over glasvezel. In 5 plaatsen ging dat om glasvezel tot in huis (Fiber-to-the-Home, FttH), in de andere 5 over glasvezel tot de straatkast (Fiber-to-the-Curb, FttC). Tijdens de proeven heeft KPN gekeken naar zowel operationele aspecten alsook het commerciële potentieel. Uitrol, aanleg, marketing en klantvraag verliepen volgens plan. Problemen met de leveringsprocessen en IT-systemen zorgden echter voor flinke vertraging, waardoor het aantal geactiveerde huishoudens achterliep op de verwachtingen. Zodra klanten waren aangesloten bleken ze enthousiast te zijn, met name over de snelheid van de verbinding en de kwaliteit van het TV-beeld. De proeven tonen veelbelovende resultaten, die wijzen op aantrekkelijke commerciële mogelijkheden op basis van een regionale aanpak. Klanten hebben de nieuwe glasvezeldiensten afgenomen, er kwamen nieuwe klanten bij en klanten waren bereid meer te betalen voor het aangeboden alles-in-één pakket.

Verdere uitrol glasvezel stapsgewijs en regionaal
KPN gaat verder met de aanleg van glasvezelverbindingen. KPN verwacht een stijging in het aantal huishoudens dat op FttH kan worden aangesloten: van ca. 460.000 aan het eind van het derde kwartaal 2009 tot 1,1 tot 1,3 miljoen in 2012. Deze verbindingen worden aangelegd door Reggefiber. Voor FttC wil KPN zich eerst richten op de levering van diensten over bestaande verbindingen voordat het bedrijf besluit verder te gaan uitrollen. FttC is al bij ca. 450.000 huishoudens aangelegd.

Ambitie: 600.000 - 800.000 klanten in 2012
Voor KPN ligt de focus de komende 3 jaar vooral op een versnelling van het vermarkten en leveren van diensten. In 2012 mikt het bedrijf op een totaal van tussen de 600.000 en 800.000 klanten voor zijn glasdiensten. Dit komt ongeveer overeen met een op de tien huishoudens in Nederland. Ook andere dienstenleveranciers kunnen gebruik maken van het glasvezelnetwerk om diensten aan te bieden. KPN volgt namelijk een open strategie op al zijn infrastructuren: koper, glas en mobiel.
KPN denkt op de middellange termijn glasvezel bij 30 tot 60% van alle Nederlandse huishoudens te kunnen brengen. De uitrol kan sneller en fijnmaziger verlopen als er meer partijen willen participeren en investeren in de aanleg.

door Bron: KPN, 80.761 keer gelezen