Eigen tv-aanbieder vaakst gebruikt voor huren films

Eigen tv-aanbieder vaakst gebruikt voor huren films

Nederlanders die een film huren via een TV On Demand (TVOD) dienst maken daarvoor het meest gebruik van het interactieve menu van de eigen tv-aanbieder. Dat blijkt uit een onderzoek dat Telecompaper via haar Consumer Insights Panel uitvoerde. Het onderzoek heeft betrekking op gehuurde films via een streamingdienst gedurende het eerste kwartaal van 2020.

Iets meer dan een op de tien Nederlanders (11%) huurde in die periode minimaal één keer een film via het interactieve menu en On Demand dienst van de eigen provider (zoals Ziggo, DELTA, T-Mobile, KPN, etc.). Pathé Thuis stond met 9 procent op de tweede plaats, vlak voor Google Play Video, Rakuten TV en meJane.com die allemaal op 8 procent uit kwamen. MeJane is overigens de Video on Demand-dienst van Maxx-XS en een van de oudste streamingaanbieders die in Nederland actief is.

iTunes blijft achter
Enigszins opvallend is dat iTunes van Apple met een aandeel van 6 procent relatief laag scoort. Dat kan echter deels verklaard worden door het feit dat iTunes vooral gebruikt wordt door consumenten die een Apple smartphone, tablet of laptop bezitten. In dat licht bezien valt het verschil tussen iTunes en Google Play Video nog mee. Het aandeel van Android gebruikers ligt in Nederland beduidend hoger dan het aantal Apple gebruikers.

Van de zeven meest gebruikte On Demand diensten uit het onderzoek scoort MovieMaxx met 5 procent het minst goed. Het onderzoek laat ook zien dat consumenten via hun eigen tv-aanbieder gemiddeld ook iets meer films per kwartaal huren dan via andere streamingdiensten; namelijk 2,4. Dat aantal schommelt bij de andere providers gemiddeld tussen de 1,8 en 2. Over de hele linie blijkt dat mannen met een gemiddelde van 2,2 films, meer films huren dan vrouwen met 1,7 films.

Stapelen en delen
Nederland telt steeds meer streamingdiensten. Netflix is en blijft het populairst, maar de afgelopen jaren zijn daar onder andere diensten zoals Amazon Prime, Disney+, D-Play (Discovery), Pathé Thuis bijgekomen. Eerder onderzoek in maart 2020 naar het gebruik van streamingdiensten wees uit dat één op de vijf Nederlanders (20%) al op meer dan één streamingdienst is geabonneerd. Van de 80 procent die nu nog maar één streaming dienst abonnement heeft, geeft 8 procent aan van plan te zijn om in de (nabije) toekomst meer abonnementen te willen nemen.

Omdat de meeste streamingdiensten een opzegtermijn van een maand hanteren is het vrij makkelijk om regelmatig van abonnement of aanbieder te wisselen. Afhankelijk van het aanbod van films en series kan het handig zijn om na drie maanden 'bingen' bij Netflix vervolgens een aantal maanden over te stappen naar Amazon Prime en zo verder. In de praktijk blijkt dat daar echter nog maar weinig gebruik van gemaakt wordt. Van alle consumenten die gebruikmaken van een streamingdienst geeft 7 procent aan dat ze wisselen tussen de verschillende aanbieders. Eenzelfde deel (7%) zegt dat nog niet te doen, maar wel te overwegen.