Overname Tiscali vereist nader onderzoek

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de voorgenomen overname van Tiscali door KPN Telecom nader onderzoeken. De toezichthouder concludeert na een eerste onderzoek dat door de overname de concurrentie kan worden belemmerd op de markten voor breedband-internet.

De toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze overname een vergunning is vereist. Zodra KPN een vergunning heeft aangevraagd, doet de NMa nader onderzoek naar de gevolgen van de overname voor de concurrentie.

Tiscali is actief als internet service provider (ISP) waarbij zij internetdiensten aanbiedt aan eindgebruikers (de zogenaamde retailmarkt). Tiscali beschikt bovendien over een eigen DSL-netwerk waarop zij diensten aan andere ISP's aanbiedt, de zogenaamde wholesalemarkt. Op beide breedbandmarkten stijgt het marktaandeel van KPN met ca. 5%, waardoor het marktaandeel op ca. 50% komt.

Uit het eerste onderzoek komt naar voren dat wholesale-afnemers van Tiscali na de overname geen reële uitwijkmogelijkheden lijken over te houden voor de inkoop van hun diensten. Ook blijken de toetredingsbarrieres om een eigen DSL-netwerk aan te leggen hoog. Bovendien wordt door de overname de mogelijkheid verminderd voor de resterende DSL-spelers om gezamenlijk hun slagkracht te vergroten. Hierdoor is het aannemelijk dat de concurrentiekracht van ISP's wordt verminderd. Het is vooralsnog niet aannemelijk dat de verschillende kabelbedrijven en DSL-partijen die overblijven KPN voldoende tegenwicht kunnen bieden.

Op 8 december jl. heeft de NMa de fusie tussen Casema, Essent en Multikabel goedgekeurd. Op de markt voor breedbandinternet hebben deze kabelmaatschappijen een beduidend kleiner gezamenlijk marktaandeel.

Indien KPN een vergunning aanvraagt, dient de NMa binnen 13 weken een beslissing te nemen of de overname wel of niet wordt toegestaan.

door Bron: NMa, 56.222 keer gelezen