Omzet telecom daalt maar kwaliteit breedband stijgt

Omzet telecom daalt maar kwaliteit breedband stijgt

De ACM publiceerde onlangs de meest recente Telecommonitor, een open halfjaarlijkse rapportage, over de status van de telecommarkt in de tweede helft van 2019. Daarin worden naast informatie over marktaandelen en abonnementen in de mobiele- en breedbandmarkt ook de jaaromzetten gepubliceerd die de vaste en mobiele netwerken genereren.

Snel, sneller, snelst
Van alle huishoudens met een internetverbinding had 91,7 procent vorig jaar de beschikking over een minimale downloadsnelheid van 30 Mb. Een bescheiden stijging van 1,6 procent vergeleken met een jaar eerder. In 2015 bedroeg dat percentage nog 65,4 procent. Deze groei houdt gelijke tred met de reeds jaren geleden ingezette trend dat vaste en mobiele internetproviders de maximale downloadsnelheden van abonnementen gestaag verhogen.

De groei bij deze abonnementen kwam overigens volledig op rekening van het aantal internetverbindingen met een minimale downloadsnelheid van 100 Mb (+ 1,8%). Het aantal verbindingen met een downloadsnelheid tussen de 30 en 100 Mb daalde licht (- 0,2%).

Aan de onderkant van de snelheidsmatrix beschikte in 2015 nog 14,4 procent van de huishoudens met een internetverbinding over een downloadsnelheid van maximaal 10 Mb. In 2019 was dat percentage gedaald tot 0,6 procent.

Glasvezel groeit gestaag, kabel stijgt licht en DSL daalt
De Nederlandse breedbandmarkt telde eind 2019 (vierde kwartaal) in totaal 7,46 miljoen aansluitingen; 1,39 miljoen glasvezel aansluitingen, 3,51 miljoen kabelaansluitingen en 2,56 miljoen DSL-aansluitingen.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2018 is het aantal glasvezelaansluitingen met 137.000 gestegen. Die stijging verloopt, kijkend naar de tussenliggende kwartalen zeer gelijkmatig, schommelend van 15 tot 35 duizend nieuwe aansluitingen per kwartaal. Tussen het derde kwartaal 2018 en het vierde kwartaal 2019 kwamen er zo'n 44.000 nieuwe kabelaansluitingen bij. Het aantal DSL-aansluitingen daalde over die periode met iets meer dan 111.000.

Hoogste downloadsnelheid voor glasvezel en kabel
De gemiddelde downloadsnelheid van koperaansluitingen (DSL) liggen over het geheel lager dan de snelheden van breedband internetverbindingen. Ruim 58 procent van de DSL-verbindingen biedt een download snelheid van 30 tot 100 Mb en 27 procent heeft een downloadsnelheid van minimaal 100 Mb. Anderhalf procent van de DSL-aansluitingen moet het nog doen met een downloadsnelheid die ligt tussen de 2 en 10 Mb.

Bij de kabelaansluitingen heeft ruim 93 procent een downloadsnelheid van minimaal 30 Mb en 55 procent beschikt over een verbinding met minimaal 100 Mb downloadsnelheid. Voor glasvezelverbindingen liggen die percentages op respectievelijk ruim 97 procent en 55 procent.

Omzet telecommarkt blijft dalen
De tarieven van mobiele en vaste internetabonnementen staan, onder andere door groeiende concurrentie op de glasvezelmarkt, onder druk. Die verhardende concurrentiestrijd heeft, samen met de regulering vanuit de overheid, ook invloed op de wholesale tarieven. De omzet daarvan daalt daardoor ook.

Daarnaast speelt ook de verzadiging van de markt een rol. Providers moeten steeds meer op prijs concurreren om klanten te bewegen over te stappen van de concurrent. Hierdoor zien we al jaren dat de omzet die providers uit zowel de vaste als mobiele netwerkmarkt halen, daalt.

In 2019 bedroeg de gezamenlijke omzet die telecomproviders behalen uit vaste netwerken iets meer dan 5,4 miljard euro. Een daling van iets minder dan 100 miljoen euro vergeleken met 2018. In 2015 bedroeg die omzet op een haar na 6 miljard euro. Met andere woorden, in vijf jaar tijd is de omzet uit vaste netwerken met 10 procent gedaald.

Voor mobiele netwerken is de omzetdaling jaar-op-jaar ongeveer gelijk aan de daling die bij vaste netwerken te zien is. In 2019 bedroeg de omzet uit mobiele netwerken 4,53 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 4,65 miljard. Vergeleken met 2015 is de uit mobiele netwerken ruim 1,16 miljard euro gedaald; een omzetverlies van iets meer dan 20 procent.

We verbruiken elk jaar meer mobiele data
Het is geen nieuws dat het verbruik van mobiele data elk jaar weer fors stijgt. In 2019 verbruikten we in Nederland gezamenlijk meer dan 700 miljard GB. Ruim 200 miljard GB meer dan in 2018 en vergeleken met 2015, toen 4G net in opkomst was, spreken we dan over een stijging van meer dan 650 miljard GB.

Het aantal belminuten steeg in de afgelopen vijf jaar met iets meer dan 15 procent, van 27,9 miljard in 2015 tot 32,1 miljard in 2019. Sms'en doen we daarentegen elk jaar weer iets minder. Dat heeft natuurlijk vooral te maken met de opkomst van o.a. WhatsApp. In 2015 werden 3,63 miljard sms'jes verstuurd. In 2019 waren dat er nog 3,18 miljard; een daling van zo’n 12 procent.

door Bron: ACM, 3.292 keer gelezen