Glasvezelnetwerk Rotterdam komt tot licht

Op dit moment wordt een nieuw glasvezelnetwerk in Rotterdam opgestart. Het nieuwe glasvezelnetwerk is het resultaat van een contract ondertekening eind vorig jaar tussen het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR), BBNed en Global Voice Networks BV.

In het contract is vastgelegd dat BBned als netwerkoperator gedurende vijf jaar het door Global Voice aan te leggen glasvezelnetwerk gaat exploiteren dat de Rotterdamse wijken Nesselande en Lloydkwartier ontsluit.

Het Rotterdamse glasvezelproject wordt opgezet volgens het "open networking provisioning" model. Dit houdt in dat de gebruikers van glasvezel een keuze kunnen maken uit verschillende dienstenleveranciers voor tv, internet access en telefonie.
BBned levert de benodigde faciliteiten om de diensten over dit nieuwe glasvezelnetwerk bij bewoners en bedrijven af te leveren. Global Voice en BBned zijn op dit moment bezig met het testen en het opstarten van het netwerk.

In 2002 besloot het gemeentebestuur van Rotterdam om alle woningen en bedrijven in de pilotgebieden Nesselande en het Lloydkwartier aan te sluiten op een glasvezelnetwerk.

Deze pilot heeft tot doel kennis en ervaring op te doen met het oog op de uitrol van glasvezel in heel Rotterdam. Over dit laatste heeft het College eerder dit jaar de ambitie uitgesproken om binnen tien jaar samen met martkpartijen alle huishoudens, bedrijven en instellingen in Rotterdam aan te sluiten op een glasvezelnetwerk. Hiermee nam het College op hoofdlijnen het advies van de Commissie Andriessen over.
Deze Commissie, onder voorzitterschap van oud-minister Andriessen, stelde onder meer dat een goed toegankelijke, toekomstvaste communicatie-infrastructuur voor een stad als Rotterdam even belangrijk is als een goede aansluiting van de stad via water, weg en spoor.

Stef Fleischeuer, directeur Ontwikkelingen van het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam (OBR) - onderdeel van de gemeente Rotterdam en belast met de uitvoering: "Deze pilot voldoet aan de eisen van gelijke toegang voor elke dienstenleverancier. Daarmee wordt concurrentie op diensten bevorderd en niet de concurrentie op netwerkinfrastructuren zoals telefoonlijnen en TV-kabels. Vanaf begin 2005 zal het netwerk in Nesselande en Lloydkwartier operationeel zijn en kunnen bewoners en bedrijven diensten afnemen via het glasvezelnetwerk. Hiermee zet Rotterdam een belangrijke stap in de toekomst van de nieuwe multimedia.".

"Wij hebben voor Global Voice Networks gekozen omdat de bestaande routes van hun netwerk in Rotterdam goed aansluiten bij de "hotspot" locaties die wij met dit netwerk willen ontsluiten. Bovendien gebruikt Global Voice een van de meest hoogwaardige fibers (G652.C van Lucent Technologies) en kunnen zij snel extra fiber capaciteit leveren als de groeiplannen van het OBR in de verwachte stroomversnelling komen" alsdus Roel Coert , project manager bij OBR.

door Bron: Persberichten.com, 71.457 keer gelezen