Freedom Internet vervolgt behoedzame uitrol

Freedom Internet vervolgt behoedzame uitrol

Freedom Internet heeft vorige week de eerste stappen gezet in de richting van de derde bètatest. Of, zoals de provider het noemt, de 512-bèta. Het is de volgende fase in de behoedzame uitrol van de nieuwe provider. De diensten komen nog steeds alleen beschikbaar voor de zogenoemde Founding Members, die in de opstartfase van de nieuwe provider al een voorschot op een abonnement namen.

Tijdens de 512-bèta worden nieuwe opties in het bestelproces geïntroduceerd en bestaande systemen geoptimaliseerd. Gelijktijdig met de start van deze bèta werd ook de nieuwe website van de provider gelanceerd. Op de website is onder andere een postcodecheck toegevoegd. Daar kan iedereen nakijken of Freedom Internet op zijn of haar adres beschikbaar is en zo ja, wat de abonnementskosten zullen zijn. Let wel: alleen Founding Members kunnen in deze periode daadwerkelijk een abonnement afsluiten.

Bestellen rond lunchtijd
Elke dag om 12:00 uur kunnen gedurende een korte periode een beperkt aantal Founding Members hun definitieve abonnement (internet + tv of alleen internet) via de bestelmogelijkheid aanvragen. De aanvragen die binnenkomen worden ook gebruikt om de processen en systemen verder te optimaliseren en automatiseren. Het streven is om het besteltempo binnenkort te versnellen zodat de bestelmogelijkheid elke dag enkele minuten langer open kan blijven.
Freedom Internet benadrukt dat de belangstelling voor haar diensten zo groot is dat rustig opstarten de enige mogelijkheid is om klanten ook de oprechte aandacht te kunnen geven die de provider belooft.

Doe het zelf installatie
Founding Members die tijdens de 512-bèta een abonnement afsluiten kunnen nog geen gebruikmaken van een installatie door een monteur en er is ook nog geen overstapservice. Daarom is het belangrijk om het contract met uw huidige provider pas op te zeggen wanneer Freedom Internet aangeeft dat dat kan.

Abonnees die besluiten om een jaarabonnement te nemen en het hele bedrag vooruit te betalen krijgen een korting van één maand op de abonnementskosten. Voor abonnees die een eigen (wifi)modem gebruiken geldt een korting van 2,00 euro per maand.

Over de beschikbaarheid van andere nieuwe diensten, zoals Internet + Bellen, zal de provider in een later stadium mededelingen doen.