Daling tv-abonnementen maar vast-mobiel populairder

Daling tv-abonnementen maar vast-mobiel populairder

Deze week kijken we in het tweede deel over de Telecommonitor van de ACM naar de ontwikkelingen in dual-, triple- en quadplay abonnementen en de digitale en analoge televisiemarkt. De rode draad hierbij is dat steeds meer consumenten het traditionele tv-abonnement opzeggen en dat de zogenoemde vast-mobiel combinatie aan populariteit wint.

Daling tv-abonnementen
Eind 2019 telde Nederland 7,47 miljoen tv-abonnementen. Ruim de helft daarvan, 4,06 miljoen betrof een kabelabonnement. De digitale platforms zoals DSL, satelliet en Digitenne waren gezamenlijk goed voor 2,2 miljoen abonnementen en het aantal tv-abonnementen via glasvezel kwam uit op 1,21 miljoen.

De trend, vergeleken met ruim een jaar eerder (derde kwartaal 2018) laat een gestage daling zien van het aantal tv-abonnementen op digitale platforms en via de kabel. De daling bedroeg hier respectievelijk 6,2 en 1,9 procent. Het aantal glasvezel tv-abonnementen is over diezelfde periode gestegen met 9,6 procent. Het totaal aantal tv-abonnementen daalde met 1,5 procent, van 7,59 miljoen naar de eerdergenoemde 7,47 miljoen.

Digitalisering en omzet
Opvallend is dat de digitalisering van tv-abonnementen ietwat lijkt te stagneren. Eind 2018 was 92,7 procent van alle tv-abonnementen een digitaal of digitaal + analoog variant. Een jaar later is dit percentage met 92,9 procent amper gewijzigd.

Eind 2019 telde Nederland zo'n 120.000 tv-abonnementen minder dan in het derde kwartaal van 2018. De daling is het grootst bij de analoge tv-abonnementen: 7,4 procent (49.000 abonnees). Bij het de digitaal-only abonnementen bedroeg de daling 1,5 procent (26.000 abonnees) en de combinatie digitaal-analoog verloor 0,7 procent (39.000 abonnees).

De aanbieders van tv-abonnementen behaalden over 2019 een omzet van ruim 1,73 miljard euro. Daarvan namen de kabelaars (Ziggo en DELTA /Caiway) ruim 1,15 miljard euro voor hun rekening. De niet-kabelaars behaalden een omzet van iets meer dan 585 miljoen euro.

Groei vast-mobiel bundels
In 2015 telde de Nederlandse telecommarkt net geen 500.000 zogenoemde multi play abonnementen waarin vaste en mobiele diensten gecombineerd werden. Eind 2019 was dat aantal gestegen naar ruim 2,7 miljoen.

Dat heeft, zo blijkt uit de cijfers van de afgelopen anderhalf jaar, met name gevolgen voor de traditionele triple play abonnementen (internet, tv en vast bellen). Die daalden tussen het derde kwartaal van 2018 en eind 2019 met bijna 14 procent; van 2,7 miljoen naar 2,33 miljoen. Het aantal dual play abonnementen (internet en tv) steeg daarentegen met ruim 11 procent; van 1,63 naar 1,82 miljoen. Die daling kan deels toegeschreven worden aan het feit dat steeds meer consumenten besluiten de vaste telefoonverbinding op te zeggen en over te stappen naar een multi play abonnement zonder vaste telefonie.

Tot slot kijken we nog even naar de verdeling van de breedband aansluitingen binnen de multi play markt. Van alle breedband abonnementen was eind 2019 zo'n 92 procent onderdeel van een multi play abonnement. Het leeuwendeel, 41 procent, binnen een triple play variant. Een kwart (25%) was onderdeel van een quad play abonnement gecombineerd met mobiel en eenzelfde percentage maakte deel uit van een dual play abonnement. Vergeleken met een jaar eerder waren die percentages nagenoeg ongewijzigd.

In een eerder artikel bespraken we de ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van breedbandverbindingen en de omzet van telecomproviders naar aanleiding van de ACM Telecommonitor.

door Bron: ACM, 3.310 keer gelezen