Bingewatchen nauwelijks gegroeid tijdens coronacrisis

Bingewatchen nauwelijks gegroeid tijdens coronacrisis

De afgelopen maanden werd door noodgedwongen thuiszitten veel tv gekeken. Toch blijkt uit onderzoek van Telecompaper dat de coronacrisis nauwelijks gevolgen heeft gehad op de populariteit van bingewatchen. Bingewatchen, ook wel comakijken of marathonkijken, is het lang achter elkaar kijken van meerdere afleveringen van een tv-serie.

Vergeleken met twee jaar geleden is het aantal Nederlanders dat in de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek wel eens gebingewatched heeft, met vijf procentpunten gestegen naar 71 procent. Bijna een derde van de consumenten (31%) geeft aan nooit aan bingewatchen te doen terwijl een op de twintig (5%) dat langer dan zes maanden geleden voor het laatst gedaan heeft.

Bingewatchen meestal via VOD-diensten
Video On Demand (VOD) diensten zijn het populairst als het gaat om de manier waarop consumtenten aan bingewatchen doen. Dat heeft uiteraard ook te maken met het feit dat diensten als Netflix, Amazon, Disney+ en Videoland bingewatchen een stuk eenvoudiger gemaakt hebben. Wie een tv-serie van, bijvoorbeeld de NPO of VRT wil bingewatchen zal doorgaans alle afleveringen eerst zelf moeten opnemen. Ze allemaal na elkaar kijken kan dan pas als de laatste aflevering uitgezonden is. Bij VOD-diensten worden series compleet, of per heel seizoen, uitgebracht die dan ook meteen in hun geheel gebingewatched kunnen worden.

In Nederland kiest 46 procent van alle bingewatchende consumenten voor een van VOD-diensten. Vergeleken met een half jaar geleden is dat een stijging van vijf procentpunten en ten opzichte van 2018 ligt dat percentage tien procentpunten hoger. Op de tweede plaats staat het bingewatchen van series die van de tv opgenomen worden, al daalt het aantal consumenten die dat doen licht. Van 19 procent in 2018 naar 16 procent in het eerste half jaar van 2020. Het aantal Nederlanders dat series bingewatcht via een DVD of door ze zelf te downloaden van het internet blijft al twee jaar nagenoeg onveranderd. Respectievelijk 5 procent (DVD) en 4 procent (downloaden). Dat geldt, met een aandeel van 6 procent, overigens ook voor bingewatchen via een VOD-dienst van providers als KPN en Ziggo.

Twintigers en dertigers bingewatchen meer
Dat bingewatchen via VOD-diensten vooral populair is bij jongeren zal niemand echt verbazen. Toch zijn het niet de tieners die het meest bingewatchen, maar juist de twintigers en dertigers. Volgens het onderzoek doet ruim twee derde (70%) van alle consumenten tussen de 25 en 34 jaar dat op die manier. In de doelgroep van 20 tot 24 jaar ligt dat percentage op 68 procent en bij de 16 tot 19 jarigen is dat 60 procent.

Bij de oudere consumenten is bingewatchen via een VOD-dienst duidelijk minder populair, al geeft 52 procent van de 35 tot 54 jarigen aan ook via VOD-diensten aan bingewatchen te doen. Daarboven daalt de populariteit fors. In de doelgroep van 55 tot 66 jaar is dat nog 28 procent en van de 67 tot 80 jarigen bingewatcht nog maar 13 procent via een VOD-dienst.

Kijkend naar het bingewatchen in totaliteit, inclusief de andere manieren zoals het opnemen van tv, dan valt op dat de oudste doelgroep (67 tot 80 jaar) en de 35 tot 44 jarigen ook vaak van tv opgenomen series bingewatchen; respectievelijk 23 procent en 21 procent.

door 2.733 keer gelezen