Een virusfilter is software dat computervirussen probeert te herkennen en te verwijderen uit uw e-mails voordat deze uw postvak bereiken. Virusfilters worden vaak gebruikt door de ontvanger in combinatie met een e-mailprogramma, of door de internetaanbieder direct op de e-mailserver.
In de specificaties van de abonnementen op deze website kunt u zien welke aanbieders (vaak gratis) een virusfilter aanbieder.