Meerderheid huishoudens heeft breedband

Breedbandinternet is in een korte tijd ingeburgerd geraakt. Begin 2005 beschikte 55 procent van de huishoudens over breedbandinternet. Dit was drie jaar daarvoor nog 13 procent. Van de bedrijven had 70 procent een breedbandverbinding. Drie jaar geleden was dit een kwart. Dit blijkt uit de vandaag verschenen CBS-publicatie over het ICT-gebruik in Nederland: De digitale economie 2005 .

Breedband: vooral ADSL en kabel
Zowel onder huishoudens als onder bedrijven is ADSL inmiddels de meest voorkomende breedbandverbinding. Begin 2005 bestonden de breedbandverbindingen in Nederland voor 60 procent uit ADSL en voor 40 procent uit kabel. Andere vormen van breedbandinternet zoals glasvezel en satelliet komen nog nauwelijks voor. Praktisch overal in Nederland wordt breedbandinternet aangeboden. Het breedbandgebruik in Nederland is internationaal gezien zeer hoog. Dit geldt vooral voor huishoudens.

Verschil in internetgebruik bevolking
Begin 2005 beschikt bijna 80 procent van de huishoudens over internet. Van de personen die thuis geen internet hebben zegt tweederde hier ook geen behoefte aan te hebben. De diversiteit van het internetgebruik is niet altijd even groot. Een kwart van de internetgebruikers, of wel 2,2 miljoen personen, gebruiken internet maar voor één of twee activiteiten. Bijna eenderde van het internetgebruik (uitgedrukt in uren internetgebruik per week) komt voor rekening van personen van 12 tot 25 jaar. Bijna de helft van de bevolking van 12 tot 75 jaar had begin 2005 ooit een computercursus gevolgd. Voor 57 procent van deze personen was dit echter meer dan drie jaar geleden.

door Bron: CBS, 55.470 keer gelezen