Dordrecht wil glasvezelnetwerk

De gemeente Dordrecht neemt met het programma 'ICT en de Stad' het voortouw om te komen tot de aanleg van een stedelijk dekkend glasvezelnetwerk. Het college gaat samen met verschillende marktpartijen onderzoeken hoe de aanleg van een dergelijk netwerk gestimuleerd kan worden.

De aanleg voor een stad als Dordrecht neemt drie à vier jaar in beslag, meent het college. Daarom is het belangrijk dat de gemeente nú actie onderneemt. Wanneer de ontwikkeling van een stedelijk dekkend netwerk aan de markt wordt overgelaten is de kans groot dat het nog jaren gaat duren, er ongewenste monopolieposities ontstaan en onrendabele gebieden niet bekabeld worden.

Het college hoopt met ICT en de Stad die impasse te kunnen doorbreken.
Goede toekomstvaste ICT-voorzieningen dragen in sterke mate bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

door Bron: Automatisering Gids, 55.666 keer gelezen