Brinkhorst: Nederland nummer 1 in breedband

Nederland moet in 2010 op het terrein van breedband in Europa en wereldwijd voorop lopen. Dat schrijft minister Brinkhorst van Economische Zaken in het lang verwachte breedbandrapport . Hij gaat echter ingrijpen in de lokale investeringen in glasvezel en heeft zelf een potje van welgeteld 13 miljoen euro.

In het persbericht over de conceptnota zegt Brinkhorst dat hij breedband (internet) ziet als belangrijke factor voor de groei van de economie en het helpen oplossen van maatschappelijke problemen.

Het accent ligt op diensten. Technologie, zoals met name glasvezel, mijdt de bewindsman bij voorkeur: "Vooral een optimale benutting en gebruik van diensten is cruciaal. Daarom richt het beleid zich op het stimuleren van de ontwikkeling van breedbanddiensten en de aanpak van knelpunten op het terrein van marktordening."

Het primaat voor de ontwikkeling van breedband ligt bij de markt. De rijksoverheid zal niet investeren in infrastructuur. Verder kiest de overheid niet voor een bepaalde technologie. Dat is ook het domein van de markt. Het overheidsbeleid zal zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Bij de ordening van de markt staan de belangen van de consument voorop.

Wat betreft glasvezel is tussen de regels door te lezen dat Brinkhorst gaat ingrijpen in de ontluikende markt van lokale netten. Hij spreekt over het "opstellen van richtsnoeren voor gemeenten, provincies en woningcorporaties met het oog op een gezonde relatie tussen markt en overheid."

Actieplan
Maar Brinkhorst belooft initiatieven van de overheid voor ontwikkeling van nieuwe diensten: "De grootste knelpunten op het gebied van de ontwikkeling van diensten zijn onder meer gebrek aan standaarden, schaalgrootte en innovatie. Daarom is gerichte actie nodig: minister Brinkhorst gaat samen met de vakministers de ontwikkeling en toepassing van breedbanddiensten in het onderwijs, de zorg, de veiligheid en het vervoer stimuleren. Hiervoor komt dit jaar een actieplan." Hiervoor komt 13,3 miljoen euro beschikbaar, die worden gehaald uit de lopende middelen.

Het samenwerkingsverband tussen de overheid en de belangrijkste bedrijven en brancheorganisaties zal worden voortgezet en geïntensiveerd via de Stichting Nederland Breedbandland in oprichting. En Kenniswijk zal als landelijk experiment worden voortgezet.

Vernieuwing van netwerken noodzakelijk
Dat Nederland er qua infrastructuur zo goed voorstaat is volgens Brinkhorst vooral te danken aan de concurrentie tussen de telefoon- en de tv-kabel infrastructuur, die in breedband tot een snelle groei van ADSL en internet via de tv-kabel leidde.

Maar Brinkhorst ziet daarvan ook het gevaar: "Het risico is dat voor Nederland de wet van de remmende voorsprong gaat gelden. Daarom is permanente vernieuwing van netwerken noodzakelijk om deze toppositie te kunnen behouden."

De bewindsman vreest te lang gezeur van marktpartijen in plaats van investeren en durf tonen: "Voorkomen moet worden dat bestaande belangen en verschil in visies verlammend werken op de verdere ontwikkeling van breedband."

door Bron: Planet, 63.182 keer gelezen