De snelheid van uw internet-verbinding is afhankelijk van een aantal factoren.

Gebruikte techniek
Bij gebruik van ADSL of VDSL via de vaste telefoonaansluiting is de snelheid erg afhankelijk van de afstand tot de wijkcentrale. Bij kabel- en glasvezelinternet is dit geen beperking. Bovendien kunnen de gebruikte kabels binnenshuis ook de snelheid negatief beïnvloeden.

Openstaande verbindingen
Het aantal openstaande verbindingen op uw computer; u kunt hierbij denken aan meerdere downloads die tegelijk actief zijn of share-programma's zoals BitTorrent.
Ook virusscanners en firewallsoftware kunnen de snelheid negatief beïnvloeden.

Virussen, adware en spyware
De aanwezigheid van virussen, adware of spyware kunnen de snelheid van uw internet-verbinding negatief beinvloeden. Deze ongewenste programma's kunnen veel kracht van uw computer of internet-verbinding vergen.

Storing of onderhoud
Het is mogelijk dat uw aanbieder of de beheerder van het netwerk waar u gebruik van maakt bezig is met onderhoud in de wijk of dat er een storing is. In dat geval kunt u uiteraard contact opnemen met uw internetaanbieder.

Hoe kunt u uw snelheid verhogen?

Meet uw snelheid
Langzaam internet ligt in de meeste gevallen aan de betreffende internet provider. Voordat u gaat overstappen naar een nieuwe provider of uw huidige provider boos opbelt, meet dan eerst de snelheid van uw verbinding.

Om de nauwkeurigheid te waarborgen dient u alle overige programma's en computers welke op het moment van meten gebruikmaken van uw internetverbinding af te sluiten. Meet uw snelheid ook niet via uw WiFi verbinding, maar gebruik een netwerkkabel die aan het thuisnetwerk is verbonden.
Indien de metingen herhaaldelijk erg laag zijn, neem dan contact op met uw provider.

Verbeter uw WiFi-signaal
In veel gevallen is de internetsnelheid prima via een netwerkkabel, maar is het WiFi-signaal niet zo snel als u had gehoopt.
Bij een draadloos signaal is het bereik in veel gevallen beperkt tot slechts een tiental meter. Hoe verder u weg staat van de router, hoe langzamer de verbinding zal zijn. Daarnaast hebben muren, plafonds en andere belemmeringen een negatieve invloed op uw WiFi-signaal. Bij veel Nederlanders staat de router in de meterkast. Is dit bij u ook het geval? Probeer dan eens de volgende adviezen:

  • Verplaats uw router naar een kamer die centraler ligt dan de meterkast. Zodoende spreidt u het bereik van het WiFi-signaal beter.
  • Leg uw router hoger in de meterkast.
  • Draai de antennes op uw router in andere posities en meet uw snelheid opnieuw.
Helpen bovenstaande adviezen niet of heeft u uw router niet in de meterkast staan dan kunt u de volgende tips proberen:

  • Stroomnetadapters: deze netwerkadapters werken via het electriciteitsnetwerk als computernetwerk. De eerste adapter in een stopcontact bij uw router en de tweede adapter in de kamer waar uw WiFi-signaal slecht is. De eerste adapter sluit u aan op uw router en de tweede op uw PC via een netwerkkabel.
  • Repeater: in sommige gevallen grenst een kamer met een zeer matig WiFi-signaal aan een kamer met een uitstekend WiFi-signaal. Wanneer dit het geval is bij u thuis dan kunt u ervoor kiezen om een repeater te plaatsen. De repeater pikt het WiFi-signaal op en versterkt het signaal.