Een router is een apparaat dat ervoor zorgt dat het internetsignaal verdeeld wordt naar meerdere computers. Tegenwoordig beschikken bijna alle modems over een geïntegreerde router en kan dus meer dan één computer worden aangesloten. Dit noemt men dan een Multi-PC modem.