Verdubbeling digitale televisie

Het aantal huishoudens in Nederland met digitale televisie is binnen een jaar verdubbeld. Eind 2006 had ruim een op de vijf huishoudens digitale televisie, zo blijkt uit onderzoek van de Telecom Multiplay Monitor van TNS NIPO.

De belangrijkste groei was in de zomer van 2006. Het aantal nam destijds toe van 15 naar 21 procent. Volgens TNS NIPO is dit te danken aan acties van aanbieders. Met name huishoudens met een kostwinnaar tussen 25 en 44 jaar zijn hier gevoelig voor.

Het laatste kwartaal is de groei echter gestagneerd. Hoewel 6 procent van de huishoudens plannen heeft om op korte termijn over te gaan op een abonnement voor digitale televisie, zal een verdere groei alleen kunnen worden gerealiseerd door een goed aanbod van de aanbieders.

door Bron: Nu.nl, 47.383 keer gelezen