Meer duidelijkheid omtrent datalimieten Chello

Op Chello Underground is te lezen dat Chello duidelijkheid gaat scheppen in de datalimieten die ze bij de verschillende abonnementen hanteren. Afgelopen tijd werden gebruikers die de door Chello intern gehanteerde voorwaarden overschreden, zonder dat ze wisten van de grens die Chello hanteert of werden gewaarschuwd over hun dataverbruik, teruggezet naar ISDN-snelheid.

Uit een interne email valt af te leiden dat de klanten binnenkort op de hoogte worden gesteld van de voorwaarden. Gebruikers worden tweemaal gewaarschuwd en kunnen via de website van Chello controleren hoeveel GB ze in de maand al hebben verplaatst.
Gebruikers die geen EuroDocsis-modem hebben zullen bij overschrijding van de limiet worden afgesloten omdat hun modem de snelheidsbeperking niet ondersteund. Hen wordt wel de mogelijkheid geboden om een ander modem te nemen, voor het geval dat zij per se de grens van de datalimiet willen opzoeken.

Chello Entry: 0,5GB
Chello Light: 1GB
Chello Classic: 100GB *
Chello Plus: 200GB *
*Acceptable Usage Policy - Datalimiet kan veranderen

door Bron: Tweakers, 43.652 keer gelezen