'Kwaliteitsmonitor' voor bellen over internet

Het ministerie van Economische Zaken werkt aan een 'monitor' om de kwaliteit van alternatieve beldiensten zoals VoIP (bellen over internet) weer te geven.

Minister Brinkhorst spreekt over 'kwaliteitsparameters' die hij wil invoeren. Dit komt neer op het weergeven van de kwaliteit van telefonie op grond van metingen. TNO heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze metingen weer te kunnen geven. De uitkomsten daarvan worden op dit moment besproken met marktpartijen en de Consumentenbond.

Betrouwbaarheid
Het vaste telefoonnet van KPN is uit eerder onderzoek als uiterst betrouwbaar bestempeld.
Minister Brinkhorst weerspreekt nu het vermoeden van Ewout Irrgang van de SP dat er een wettelijke kwaliteitsnorm van 99,9 procent beschikbaarheid bestaat voor het KPN-net. Dit is echter geen wettelijke norm maar slechts een gegeven uit eerder onderzoek.

Omdat er klachten zijn over internettelefonie wil Economische Zaken dat de consumenten op eenvoudige manier inzicht krijgen in de kwaliteit van de diensten.

door Bron: Planet, 55.869 keer gelezen