Afhankelijk van de provider is het toegestaan een eigen modem te gebruiken, een aantal providers staat echter alleen toe dat een door hen gecertificeerd modem wordt gebruikt.

Let op: Indien een eigen modem niet voldoet aan de eisen van de provider is deze, in het geval van problemen met je verbinding, niet verplicht ondersteuning te leveren. Het gebruik van een eigen modem vindt dus altijd plaats op basis van eigen risico.