Een nieuwsgroep is een communicatiekanaal op Usenet. Usenet is een globaal, gedecentraliseerd netwerk voor de uitwisseling van door de gebruikers gemaakte tekstberichten of binaire bestanden. Denk hierbij aan foto's, films en programma's (dit kan soms illegaal zijn als het copyright geschonden wordt).

Het is vergelijkbaar met de discussiefora zoals die op veel websites te vinden zijn, maar de nieuwsgroepen zijn alleen te bereiken via een speciale nieuwsserver en nieuwslezer. De meeste internetaanbieders bieden zo'n nieuwsserver aan. In de specificaties van de abonnementen op deze website kunt u zien of dit ook het geval is bij het abonnement van uw keuze. Vaak ontbreken op deze nieuwsservers echter de binaire bestanden in verband met copyright schending.

Een bekende (gratis) nieuwslezer waarmee u de berichten op de nieuwsserver kunt lezen is bijvoorbeeld GrabIt. Ook kunt u gebruikmaken van uw e-mailprogramma, hierin is vaak ook ondersteuning ingebouwd voor nieuwsgroepen.